ข้อมูลเทคนิค – STRATO® LINNEN (STL)

Application video

ขนาดสินค้า และบรรจุภัณฑ์

1L Primer + 2L Texture Coat (ครอบคลุม 9-10 ตารางเมตร)