GRANI MULTICOLOR COATING
GRANI MULTICOLOR COATING

แต่งผนังสวยด้วยผิวสัมผัสแบบหินแกรนิตธรรมชาติด้วยวัสดุ SGM วัสดุตกแต่งผนังคุณภาพเยี่ยมจาก Suzuka ที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษในการตัดหินแกรนิตให้บาง และชิ้นเล็ก จนสามารถนำมาผสมเป็นสีต่างๆ ตามความต้องการได้

ภาพตัวอย่าง