STONY COAT: STONE EFFECT COATING

STONY COAT: STONE EFFECT COATING

STONY COAT คือการทำพื้นผิวผนังด้วยเทคนิคเฉพาะตัวตามแบบฉบับ SUZUKA ในการผสมผสานหินธรรมชาติที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ให้ผนังอาคารของคุณโดดเด่นดูดีมีระดับเกินใคร นอกจากนี้เรายังสามารถผสมเม็ดหินให้เป็นสีตามที่คุณต้องการได้อีกด้วย

NSC-601

NSC-602

NSC-603

NSC-604

NSC-605

NSC-606

NSC-607

NSC-608

NSC-609

NSC-610

NSC-611

NSC-612

NSC-614

NSC-616

NSC-617

NSC-618

NSC-619

NSC-620

NSC-621

NSC-622

NSC-623