Technical – ECES: CONCRETE EFFECT COATING (EXTERIOR)

คุณสมบัติของสินค้า

– สามารถสั่งขนาดตามที่ต้องการได้ ติดตั้งได้ทั้งภายนอกเเละภายใน
– ติดตั้งในห้องน้ำได้
– ติดตั้งด้วยการฉาบ
– มีให้เลือก 3 ลาย คือ ลาย Pre-cast ลายไม้ และ ลายหลุมปูน
– สินค้าขายพร้อมติดตั้ง วัสดุนำเข้าเฉพาะของ SUZUKA
– สินค้าถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนงานล่อปูนจริง ที่สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้ยากกว่า และราคาสูงกว่า
– ไม่รบกวนงานในส่วนของโครงสร้าง เนื่องจากเป็นในส่วนตกแต่งปิดผิวภายนอก
– ฉาบได้บนปูนฉาบเรียบ สมาร์ทบอร์ด หรือ ไม้อัดก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน