PHOTO CONTEST: WE WANT YOUR PICTURES!

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

Snap & Win!

ร่วมสนุกไปกับเรา ง่ายๆ เพียงแค่คุณถ่ายรูปสถานที่หรือผนังที่มีสินค้าของเราติดตั้งอยู่และส่งรูปมาให้เรา ก็มีสิทธิ์ลุ้น Voucher มูลค่าสูงถึง 10,000 บาทไปเลยฟรีๆ! ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว


 

ร่วมสนุกยังไง?

 • ถ่ายรูปสถานที่ ผนัง ภายในหรือภายนอกก็ได้ แต่ต้องให้เห็นสินค้าของ Suzuka ด้วย
 • ส่งรูปถ่ายไปที่ [email protected]
 • ลุ้น Voucher มูลค่าสูงถึง 10,000 บาทไปเลยฟรีๆ!

*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


 

กติกาและเงื่อนไข

กติกา:

 • ส่งรูปไปที่อีเมล [email protected] พร้อมชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
 • รูปที่ถ่ายต้องเป็นรูปสีเท่านั้น
 • ความคมชัดของภาพ หรือ resolution ต้องมากกว่า 2 MB ขึ้นไป
 • ภาพที่ถ่ายต้องเป็นสีปกติ ห้ามใส่ Filter
 • ภาพถ่ายที่ส่งมา ต้องเป็นไฟล์ .JPEG เท่านั้น
 • ภาพที่ถ่ายต้องมีสินค้า Suzuka เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยอย่างชัดเจน
 • SUZUKA® International (Thailand) Co., Ltd. จะทำการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล เมื่อมีผู้ส่งภาพผลงานครบ 50 ท่าน (1 ท่าน สามารถส่งภาพผลงานได้ไม่จำกัด)

เงื่อนไข:

 • ผู้เข้าร่วมส่งภาพยินยอมที่จะให้รูปดังกล่าวเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ SUZUKA® International (Thailand) Co., Ltd.
 • ผู้เข้าร่วมส่งภาพยินยอมที่จะให้ SUZUKA® International (Thailand) Co., Ltd. ใช้รูปดังกล่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ผู้เข้าร่วมส่งภาพยินยอมที่จะให้ SUZUKA® International (Thailand) Co., Ltd. ใช้รูปดังกล่าวเพื่อการทำสื่อทางการตลาด เช่น สื่อสิ่งสิ่งพิมพ์ต่างๆทั้งที่จับต้องได้และออนไลน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • รูปที่ถ่ายต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสถานที่และหากมีคนอยู่ในรูป ต้องได้รับอนุญาตแล้ว และต้องยินยอมให้มีการเผยแพร่รูปออกไป
 • SUZUKA® International (Thailand) Co., Ltd. สามารถแก้ไขกติกาและเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ